Шановні слухачі курсів, для Вашої зручності розробленно графік присутності он-лайн викладачів курсів. Саме в цей час, ви можете задавати їм всі питання, он-лайн, в будь який спосіб (і-мейл, скайп, чат сайта, тощо) :

Основи JavaScript 

Викладач: Святослав Сокало, скайп-чат JS hacker-course 

Понеділок - 21:00

Основи Django 

Викладач: Володимир Стещенко, скайп-чат Django hacker-course

П'ятниця- 21:00

Основи програмування Java на платформі NetBeans

 Викладач: Генадій Галісєєв, скайп: gennadygaliseev, і-мейл: gennadygaliseev@mail.ru

группа 1: Понеділок, Середа, Пятниця - 18:30-19:30

Основы программирования на языке Python или "магия" Python

Викладач: Богдан Радіонов, E-mail: ibogdan@india.com , Skype: haerj_b

Розклад інтерактивних занять по Skype

группа 1:  Вівторок, Четвер, Субота - 18:00-19:30

группа 2: Вівторок, Четвер, Субота - 20:00-21:30

Основы программирования на языке Python или "магия" Python H2

Викладач: Богдан Радіонов, E-mail: ibogdan@india.com , Skype: haerj_b

Розклад інтерактивних занять по Skype

группа 1:  Понеділок, Середа, Пятниця - 18:00-19:30

группа 2: Понеділок, Середа, Пятниця - 20:00-21:30

Основи програмування в Python ПРИЗУПИНЕНО

Викладач: Олександр Вольнєвич, і-мейл: volnevich@gmail.com

группа 1: Вівторок, Четверг, Суббота - 19:00-20:00

Основи веб-програмування та дизайну. HTML+CSS

Викладач: Ольга Веденєєва, і-мейл:vedeneeva@list.ru

группа 1: Понеділок, Середа, Пятниця - 18:30-19:30

группа 2: Понеділок, Середа, Пятниця - 19:30-20:30

группа 3: Понеділок, Середа, Пятниця - 20:30-21:30

Skip available courses

Available courses

Посилання для скачування відео http://www.ex.ua/427052568067

В рамках этого курса, учащиеся ознакомятся с базовыми понятиями программирования, изучат возможности применения такого языка программирования, как Python, изучат язык Python в пределах стандартной библиотеки и смогут самостоятельно писать полноценные приложения.

В процессе курса будут тщательно изучаться базовые структуры языка Python, такие как:
Переменные и типы данных;
Условные операторы, ветвления, концепции в подходе проектирования ветвящихся процессов;
Циклы и их применение, подходы в проектировании циклов;
Функции, процедуры(методы); Концепции использования повторяемых фрагментов программного кода;
Модульная иерархия в языке Python;
Объектно-ориентированная парадигма программирования (ооп);
концепции ооп при проектировании програмного кода;

Каждая тема курсов, будет посвящена детальному изучению каждой составляющей вышеназванных разделов. В процессе учащиеся познакомятся с современными парадигмами программирования, паттернами в программировании, понятием алгоритмов, научатся проектировать алгоритмы или использовать существующие. В процессе обучения, ученики будут выполнять большое количество заданий, которые будут нацелены на глубокое понимание принципов программирования на Python и развитие програмной логики.

Видеозаписи online занятий

В рамках этого курса, учащиеся ознакомятся с базовыми понятиями программирования, изучат возможности применения такого языка программирования, как Python, изучат язык Python в пределах стандартной библиотеки и смогут самостоятельно писать полноценные приложения.

В процессе курса будут тщательно изучаться базовые структуры языка Python, такие как:
Переменные и типы данных;
Условные операторы, ветвления, концепции в подходе проектирования ветвящихся процессов;
Циклы и их применение, подходы в проектировании циклов;
Функции, процедуры(методы); Концепции использования повторяемых фрагментов программного кода;
Модульная иерархия в языке Python;
Объектно-ориентированная парадигма программирования (ооп);
концепции ооп при проектировании програмного кода;

Каждая тема курсов, будет посвящена детальному изучению каждой составляющей вышеназванных разделов. В процессе учащиеся познакомятся с современными парадигмами программирования, паттернами в программировании, понятием алгоритмов, научатся проектировать алгоритмы или использовать существующие. В процессе обучения, ученики будут выполнять большое количество заданий, которые будут нацелены на глубокое понимание принципов программирования на Python и развитие програмной логики.

Программа курса

 1. Закономерность появление Java
 2. Установка и настройка среды программирования
 3. Пакетирование и распространение
 4. Базовые понятия языка Java
 5. Типы
 6. Операторы
 7. Управление выполнением программв
 8. Классы
 9. Пакеты и интерфейсы
 10. Работа со строками
 11. Обработка исключений
 12. Ввод-вывод

Орієнтовна програма курсу

 

Заняття №1

Короткий огляд браузерів. Поняття про WEB-сервер, web-сайт і web-сторінку. Цілі і завдання мови HTML. Створення HTML-документа. Типи тегів. Правила оформлення HTML-документа. Структура HTML-документа. Поняття атрибут (параметр) тега.

Заняття №2

Теги фізичного форматування "strong", "b". Особливість пробілів, коментарі в документі, символи підстановки. Розмітка HTML - документа "p", "br", горизонтальна лінія "hr", заголовки "h1" - "h6".

Заняття №3

Списки. Структурування інформації на WEB - сторінці за допомогою списків. Типи списків: маркований, нумерований, список визначень, вкладені списки (багаторівневі).

Заняття №4

Посилання. Тег "a". Організація посилань, посилання на інші ресурси, внутрішні посилання.

Заняття №5

Кольорові моделі. Способи задавання кольорів для елементів веб-сторінки.

Заняття №6

Вставка зображення на web - сторінку. Формати файлів. Розміщення графічних зображень на сторінці. Альтернативний текст. Зміна розмірів зображень. Атрибути тега "img": ширина, висота. Карти посилань.

Заняття №7

Таблиці. Для чого використовують таблиці. Об'єднання комірок таблиці. Форматування таблиці, рядків, комірок. Промальовування внутрішніх і зовнішніх ліній таблиці. Відображення порожніх клітинок в таблицях. Заголовки таблиць.

Заняття №8

Фрейми. Створення фреймів. Гіперпосилання у фреймах. Стильове оформлення фреймів. Плаваючі фрейми.

Заняття №9 

Форми. Форми. Навіщо потрібні форми. Елементи форм. Теги "form", "input" (checkbox, radio, submit, reset, image), "select", "textarea". Стильове оформлення елементів форм.

Заняття №10 

Каскадні таблиці стилів CSS. Специфікація CSS. Основні цілі і завдання CSS. Способи додавання стилів на WEB-сторінку. Вбудований, впроваджений, пов'язаний стилі. Види селекторів. Селектори тегів. Класи. Ідентифікатори. Контекстні, сусідні, дочірні селектори. Селектори атрибутів. Універсальні селектори. Псевдокласи. Псевдоелементи. Групування. Унаслідування.

Заняття №11

Оформлення тексту в CSS. (Шрифти, міжрядкова відстань, поля, відступи, абзаци). Спецсимволи. Види шрифтів. Особливості застосування різних видів шрифтів. Стильове оформлення. Одиниці вимірювання шрифтів. Фонові зображення, рамки, ефект «rollover» та ін. Форматування списків за допомогою CSS.

Заняття №12

Робота з шарами (блоками). Тег DIV. Створення і наповнення шарів (блоків). Переповнення, обрізка шару, управління видимістю шару. Відносне і абсолютне позиціонування. Порядок накладення: властивість z-index. Приклади позиціонування: накладення блоків, закріплення "підвалу" внизу сторінки.

Заняття №13

Блочна верстка веб–сторінок. Кросбраузерність і валідність коду. Oсновні види макетів. Способи макетування веб-сторінки.

Заняття №14

Огляд HTML-редакторів.

Заняття №15

Розміщення web-сайта на сервері. Реєстрація доменного імені сайту. Поняття і типи хостингу.

Орієнтовна програма курсу:

 

Заняття № 1

Призначення і можливості персонального комп'ютера. Операційна система комп’ютера. Стартове вікно Робочий стіл (Desktop) Windows XP. Настроювання мови. Текстовий редактор. Форматування слів (символів).

Заняття № 2

Основні відомості про будову персонального комп’ютера та його складові: їх призначення та характеристики.

Заняття № 3

Операційна система комп’ютера. Призначення операційної системи. Текстовий редактор. Робота з абзацами. Форматування абзаців.

Заняття № 4

Файлова структура операційної системи, об’єкти Windows, прийоми управління ними. Текстовий редактор. Робота з абзацами. Форматування списків (нумеровані, маркіровані).

Заняття № 5

Інтерфейс Windows: робочий стіл, головне меню, панель задач, їх властивості; типи вікон, їх призначення, використання. Текстовий редактор. Робота з абзацами. Форматування списків (багаторівневі).

Заняття № 6

Навігація файловою структурою комп'ютера: Програма Провідник, система вікон Мій комп’ютер: їх призначення, запуск, інтерфейс, використання. Текстовий редактор. Робота з абзацами. Табуляція.

Заняття № 7

Операції з файлами та папками: створення, копіювання, переміщення, перейменування та видалення, створення ярликів; групові операції з об’єктами. Текстовий редактор. Вставка символів. Автозаміна. Автотекст.

Заняття № 8

Операції з файлами та папками: створення, копіювання, переміщення, перейменування та видалення, створення ярликів; групові операції з об’єктами. Текстовий редактор. Робота зі стилями. Створення змісту.

Заняття № 9

Операції з файлами Відновлення інформації з корзини. Текстовий редактор. Робота з розділами. Робота з розділами. Колонтитули, колонки, параметри сторінки.

Заняття № 10

Налаштування робочого середовища: налагодження клавіатури, миші, монітора комп’ютера, установка регіональних стандартів. Текстовий редактор. Редагування тексту. Перевірка орфографії.

Заняття № 11

Стандартні програми Windows. Текстовий редактор. Панель Малювання. Робота з рисунками в тексті.

Заняття № 12

Захист від комп’ютерних вірусів. Антивірусні програми. Текстовий редактор. Робота з примітками, закладками, гіперпосиланнями.

Заняття № 13

Створення архівних файлів. Робота з програмами-архіваторами WinZip та WinRar. Текстовий редактор. Робота з таблицями. Створення та форматування таблиць.

Заняття № 14

Програма для підготовки презентацій. Створення слайду.

Заняття № 15

Програма для підготовки презентацій. Оформлення слайдів. Робота з анімацією.

Заняття № 16

Програма для підготовки презентацій. Підготовка презентації. Настроювання параметрів презентації.

Заняття № 17

Табличний редактор. Основні елементи інтерфейсу програми Excel. Головне меню, панелі інструментів, робоча область. Панель імені осередку, рядок формул, смуги прокрутки. Рядок стану системи. Введення і редагування даних. Вбудовані формати даних Excel.

Заняття № 18

Табличний редактор. Поняття формул і функцій в Excel. Переміщення і копіювання формул в осередках. Фіксовані і плаваючі імена осередків у формулах електронної таблиці.

Заняття № 19

Табличний редактор. Сортування списку. Робота з фільтрами.

Заняття № 20

Табличний редактор. Стандартні функції Excel. Майстер функцій. Імена, визначені користувачем.

Заняття № 21

Табличний редактор. Діаграми і графіки. Майстер діаграм. Проектування діаграми. Автоформат діаграм. Редагування діаграми. Створення редагування угруповання і прив'язка до листів Excel графічних об'єктів

Заняття № 22

Табличний редактор. Макроси в Excel.  Створення макросу за допомогою авторекодера. Редагування макросу за допомогою редактора Visual Basic.

Заняття № 23

Табличний редактор. Звідні таблиці. Майстер зведених таблиць. Консолідація даних.


Skip новини сайту

Новини сайту

Picture of Адміністратор dl.aik.ua
Відкрито другий набір учасників з інвалідністю на безкоштовні дистанційні курси
by Адміністратор dl.aik.ua - Thursday, 17 September 2015, 11:04 AM
 

Відкрито другий набір учасників з інвалідністю на безкоштовні дистанційні курси за спеціальностями: «Основи програмування в Pyton»; «Основи веб-дизайну HTML+CSS»; «Основи програмування Java на платформі NetBeans»; «Комп’ютерна грамотність». 

Деталі на www.aik.ua

 


Skip NavigationSkip Main menu
Skip CalendarSkip Online users